Disclaimer


  De door WilsbeschikkingOnline op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of juridische dienst.

  Kamer van Koophandel
  WilsbeschikkingOnline is een handelsnaam van P-Pol B.V. WilsbeschikkingOnline staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17208472.

  Inhoud
  De door WilsbeschikkingOnline verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Daar waar er informatie wordt verstrekt is het uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

  Aansprakelijkheid
  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. WilsbeschikkingOnline kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. WilsbeschikkingOnline en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. WilsbeschikkingOnline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door WilsbeschikkingOnline worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van WilsbeschikkingOnline.

  Verantwoordelijkheid
  De afnemer van de informatie dan wel dienstverlening is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie en dienstverlening mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden m.u.v. de door WilsbeschikkingOnline geboden mogelijkheden met betrekking tot een wilsbeschikkingdossier. De afnemer is verplicht aanwijzingen van WilsbeschikkingOnline omtrent het gebruik van de informatie en haar dienstverlening op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

  Scroll to Top

  © 2023 Wilsbeschikkingonline