Wie zijn wij


  Op wilsbeschikkingonline.nl legt u eenvoudig uw laatste wil vast. Het voorkomt veel en onnodige familieruzies. Om dit te voorkomen en de wil van de overledene te respecteren, biedt WilsbeschikkingOnline een uitgebreide, toegankelijke en betaalbare service om uw laatste wil vast te leggen. De initiatiefnemers van WilsbeschikkingOnline zijn Dick Pors en Martin Monteba.

  Dick Pors


  Hoe voorkom je onenigheid bij nabestaanden na een overlijden? Dick Pors zocht naar een antwoord op deze vraag. Hij zag om zich heen wat de gevolgen zijn, als de laatste wil niet goed wordt vast gelegd. “Wanneer je keuzes moet maken op het moment dat iemand is overleden, is het te laat. Wanneer de laatste wil van de overledene vast ligt en daar helderheid over is, is er ruimte voor rouwverwerking.”

  WilsbeschikkingOnline biedt iedereen de mogelijkheid te zorgen voor rust bij de nabestaanden na zijn of haar overlijden.  Dick: “Met WilsbeschikkingOnline nemen wij mensen bij de hand en lopen we alle mogelijke opties langs. Wie zelf alle mogelijkheden op een rij zet, merkt al snel hoe complex het keuzeproces is. Wij maken het op een eenvoudige manier mogelijk de laatste wil vast te leggen en te respecteren.”

  Dick heeft veel ervaring in de bancaire sector als (interim) manager. Daarnaast is hij partner bij ANBEON, Business Support. Hij begrijpt dat veel organisaties, zoals begrafenisondernemers, graag begeleiding bieden bij het vastleggen van de laatste wil. Maar hun advies sluit uiteraard aan bij hun eigen dienstverlening. WilsbeschikkingOnline is volstrekt onafhankelijk.

  Martin Monteba


  Martin Monteba is een ervaren accountant en ondernemer die regelmatig adviseert bij lastige kwesties. Daarbij heeft hij te maken met zaken rondom erfrecht, testamenten en (familie) ruzies.

  Emotie speelt een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen. Dat zorgt ervoor dat de keuzes die gemaakt worden niet altijd de meest verstandige zijn. Vanuit zijn werk als accountant weet Martin als geen ander dat het belangrijk is ook zakelijk verstandige keuzes te maken.

  “We gaan er vaak vanuit dat we wel weten wat de wil van overledene was. Maar of dat ook zo is, blijft de grote vraag. Ik vind het belangrijk dat WilsbeschikkingOnline geen ruimte laat voor aannames, maar dat de wil van de overledene wordt uitgevoerd. Zeker weten. Dat is waar het om gaat.”

  Hij adviseert om de laatste wil tijdig vast te leggen. “Als je oud bent is het noodzakelijk, maar als je jong bent is het niet minder belangrijk. Niemand denkt graag na over zijn overlijden, maar leg vast zoals jij het geregeld wilt hebben. Doe dat via WilsbeschikkingOnline, dan is het ook echt goed geregeld.”

  Scroll to Top

  © 2023 Wilsbeschikkingonline