Herroepingsformulier


Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan: P-Pol B.V./WilsbeschikkingOnline, Industrieweg 37, 4181 CA Waardenburg (NL),

e-mail: office@wilsbeschikkingonline.nl

 

  • Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst herroep (omschrijving dienst invullen):

 

  • Besteld op (datum bestelling diensten invullen):

 

  • Naam van consument invullen:

 

  • Adres van consument invullen:

 

 

 

………………………………..

  • Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

  • Datum invullen:
Scroll to Top

© 2023 Wilsbeschikkingonline