Privacy statement


  Voor WilsbeschikkingOnline staat het belang van de klant te allen tijde centraal. Dat betekent dat de door ons geboden diensten, -producten en oplossingen voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw persoonlijke situatie, gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

  Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van WilsbeschikkingOnline

  1. WilsbeschikkingOnline is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt WilsbeschikkingOnline om haar dienstverlening aan u zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de P-Pol B.V., zodat steeds een zo zorgvuldig mogelijk afgewogen advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van P-Pol B.V.
  3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat WilsbeschikkingOnline zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening aan u. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die WilsbeschikkingOnline jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  4. Het beheer van uw persoonlijke gegevens voert u zelf middels de diverse internet applicaties. Middels deze applicaties heeft u te allen tijde inzicht in uw actuele door u aangegeven gegevens / informatie. Eventuele onjuistheden kunt u zelf corrigeren. Via de functie “Wilsbeschikking printen” bent u altijd in de gelegenheid een actueel overzicht op te vragen.
  5. De belangrijkste onderdelen van P-Pol B.V. in het kader van dit Privacy Statement zijn:
   1. www.wilsbeschikkingonline.nl
   2. www.zowilikhetgeregeldhebben.nl
  Scroll to Top

  © 2023 Wilsbeschikkingonline