KLACHTENPROCEDURE WILSBESCHIKKINGONLINE


Optimalisering dienstverlening

Wij hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan en willen deze graag optimaliseren. Daarom vernemen wij graag van u als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij zullen altijd proberen een klacht op te lossen.

 

Wat is belangrijk?

Om een klacht adequaat op te kunnen lossen, is het van belang dat u ons voorziet van de volgende gegevens:

  • uw naam of de naam van uw bedrijf en uw adres;
  • uw e-mailadres en telefoongegevens;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • het tijdstip van ontstaan van de klacht.

 

Het indienen van een klacht

Een klacht kan mondeling, schriftelijk of per e-mail worden ingediend.

 

Mondeling tijdens kantoortijden via telefoonnummer 0418-763490 of op het adres Industrieweg 37, 4181 CA Waardenburg.

 

Schriftelijk door een brief te sturen naar: WilsbeschikkingOnline, Industrieweg 37, 4181 CA Waardenburg.

 

Per e-mail: office@wilsbeschikkingonline.nl

 

De behandeling van een klacht

Wij zullen een ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Indien een klacht naar ons oordeel een langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit binnen 14 dagen na de datum van ontvangst aan u meegedeeld met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord van ons kan verwachten.

 

Evaluatie

Wij evalueren periodiek de aard en omvang van ingediende klachten. Dan kijken wij tevens welke maatregelen nodig zijn ter voorkoming van nieuwe klachten.

.

Scroll to Top

© 2023 Wilsbeschikkingonline