Anticiperende rouw

Anticiperende rouw

Anticiperende rouw

Rouw begint niet altijd pas na het overlijden van een dierbare. Het proces van weten dat het levenseinde dichterbij komt, en langzaam afscheid nemen, is ook rouwen. Het gaat dan om anticiperende of voorafgaande rouw.

Bij anticiperende rouw treur je niet alleen om het definitieve verlies van de dierbare, maar steeds opnieuw na constatering van de ernstige ziekte van uw naaste. Voor uzelf en ook voor uw omgeving zijn deze gevoelens van rouw moeilijk te begrijpen, want uw dierbare is er toch nog?!

Deze vorm van rouw kan ervaren worden vanuit twee verschillende perspectieven: het perspectief van de dierbare die rouwt om het verlies van gezondheid en het perspectief van de verzorgende waar het moeilijk voor is om iemand achter uit te zien gaan.

Anticiperende rouw kan ertoe bijdragen dat het rouwproces na het definitieve verlies minder moeilijk verloopt. Het is goed om tijdens deze periode veel met elkaar te praten, bijvoorbeeld door herinneringen op te halen. Ook is het goed om na te denken over het naderend afscheid en de uitvaart. Weet u wat de wensen van uw dierbare zijn?

Het vastleggen van de laatste wensen is te regelen via een wilsbeschikking. Het is fijn om te weten dat alles (vooraf) goed geregeld is. Dit kan uw dierbare, en ook de verzorgende(n), veel rust geven.

Wilsbeschikking Online biedt u de mogelijkheid uw wilsbeschikking online vast te leggen. Met behulp van onze website kunt u rustig alle mogelijkheden bekijken en vastleggen. Wilt u persoonlijk advies? Onze consulenten komen graag bij u langs!

 

Posted by arie

Scroll to Top

┬ę 2023 Wilsbeschikkingonline